Knihovna

Otevřený přístup k vědeckým informacím

24. – 28. října 2016: Open Access Week

Ve dnech 24. – 28. října 2016 proběhla mezinárodní akce Týden otevřeného přístupu na podporu open access – otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Aktuální informace o chystaných akcích v České republice naleznete na stránce http://openaccess.cz. Zveme všechny vědce, doktorandy a studenty k návštěvě oborových knihovníků (SB34, Žižkov), kteří Vám poradí, kde hledat open access zdroje a jak publikovat, abyste zvýšili impakt svých článků.

V rámci propagace otevřeného přístupu jsme uspořádali seminář Jak se správně píše…, který zájemce seznámil s praktickými základy typografie, které musíte znát při psaní seminárních a závěrečných prací. Ukázal potřebná pravidla interpunkce, kdy dělat či nedělat mezery, jak zapisovat kapitoly a výčty, jaký použít font či jak zalamovat správně řádky a jak vybrat vhodný open access časopis pro publikování.

Co je Open Access?


Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

„Zajištění otevřeného a volného přístupu k plným textům na veřejném internetu, dovolující uživatelům číst, stáhnout, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo propojovat plné texty článků, jejich procházení pro indexaci, zaznamenání ve formě dat v počítačových programech, nebo jejich užití pro jakýkoliv další zákonný záměr, bez finančních, právních nebo technických bariér, kromě nedílného a neoddělitelného dosažení samotného přístupu k internetu.“ (Budapest Open Access Initiative, 2001)

Publikace Open Access Online přístupná kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě si klade za cíl zmapovat situaci v České republice a ve světě, představit širšímu publiku dosažené cíle, úspěšné počiny, aktivity i záměry, o které v posledních letech usiluje česká a světová komunita otevřeného přístupu. Kniha je určena nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Neméně významným záměrem, který se odráží i v samotném stylu této knihy, je snaha přitáhnout jednotlivé zástupce celého cyklu vědeckého publikování k debatě o současných zásadních změnách ve vědecké komunikaci a poskytnout jim podklad k diskusi, o který se budou moci opřít nebo se jím alespoň inspirovat.

Je časopis, v němž se chystáte publikovat, důvěruhodný?

Sdílení vědeckých poznatků a informací je klíčové jak pro pokrok vědního oboru, tak i pro profesní kariéru každého vědce. Při velkém množství publikací, které dnes vycházejí, je ale důležité si ověřovat, zda vybraný časopis je seriózní a důvěryhodný. Pomocí stránky Vím, kde publikuji (http://vimkdepublikuji.cz/) se můžete ujistit, zda je zvolený časopis správný pro publikování výsledků vašeho výzkumu.

Pomocí následujících tří kroků „Přemýšlím-Prověřím-Publikuji“ se můžete ujistit, zda jste si vybrali správný časopis pro publikování své práce.

Přemýšlím
…kde vydám svůj článek?
Prověřím
…důvěryhodnost časopisu.
Publikuji
…pokud kladně odpovím na většinu otázek ze seznamu.

Od října 2012 je VŠE v Praze hrdým signatářem Berlínské deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách a nadále prosazuje otevřený přístup k vědeckým poznatkům.