Knihovna

Jak postupovat, aby mi přijali článek k publikování v časopisu?

Během plánování vaší publikační činnosti vám doporučujeme:

  • vytipovat si vhodný jeden či více titulů časopisů podle tématu, o kterém chcete výhledově publikovat,
  • pravidelně sledovat a pročítat příspěvky ve vybraném titulu časopisu (např. využít také dostupnou elektronickou verzi na VŠE, jednoduché dohledání pomocí katalogu EZB) a tím se zároveň seznámit jak s mírou odbornosti, tak i s formální stránkou zpracování článků,
  • před zasláním rukopisu důkladně prostudovat formální a obsahové požadavky vydavatele časopisu, které jsou u většiny odborných časopisů dostupné na jejich webových stránkách (zpravidla označováno jako „informace pro autory“, „editorial policy and style information“, „guide for authors“, „instructions for authors“ apod.), aby váš článek vůbec mohl postoupit k hlavnímu editorovi nebo do recenzního řízení apod.,
  • v případě odmítnutí vašeho článku požádat o zpětnou vazbu editora, zjistit konkrétní nedostatky, článek přepracovat apod.