Výsledky vyhledávání

Showing 13448 results
Kdo jsme Naše webová adresa je: https://knihovna.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou...

https://knihovna.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
By Stanislav Vojíř, on 05/28/2018

Https://knihovna.vse.cz/wp-content/uploads/page/43/letak-cz.pdf...

https://knihovna.vse.cz/poprve-v-knihovne/informacni-letak-knihovny-vse-ciks/
By Václav Šubrta, on 02/28/2019

...

https://knihovna.vse.cz/knihovny-studovny/
By Knihovna VŠE, on 02/28/2019

...

https://knihovna.vse.cz/poprve-v-knihovne/
By Knihovna VŠE, on 02/28/2019

Absenční k vypůjčení mimo knihovnu Prezenční k vypůjčení pouze ve studovně Knihovní jednotka jednotlivý exemplář Signatura "dopravní značka" pro každou kniho...

https://knihovna.vse.cz/poprve-v-knihovne/pojmy-pouzivane-v-knihovne/
By Knihovna VŠE, on 03/02/2019

Knihy jsou evidovány v Souborném katalogu VŠE a uloženy na pracovištích. Možnost jejich vypůjčení je nutno osobně konzultovat se sekretářkou příslušné katedry nebo pracoviště, pří...

https://knihovna.vse.cz/knihovny-studovny/prirucni-knihovny-a-sbirky-knih-na-fakultach-a-dalsich-pracovistich-vse/
By Knihovna VŠE, on 03/02/2019

E-mail: ctl@vse.cz Knihovna je umístěna v zasedací místnosti Národohospodářské fakulty. Příruční knihovna Národohospodářské fakulty Chris Tame Library vznikla na VŠE z pozůstal...

https://knihovna.vse.cz/knihovny-studovny/chris-tame-library/
By Knihovna VŠE, on 03/02/2019

Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci je organizační součástí fakulty a řídí se vlastními pravidly a předpisy....

https://knihovna.vse.cz/knihovny-studovny/knihovna-fakulty-managementu/
By Knihovna VŠE, on 03/02/2019

...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/
By Václav Šubrta, on 03/02/2019

Https://www.vse.cz/predpisy/420/...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/knihovni-rad/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

Https://knihovna.vse.cz/wp-content/uploads/cenik.pdf...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/cenik/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

Https://www.vse.cz/wp-content/uploads/regulation/1570/447_priloha__20180904_093726.pdf...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/vzor-prihlasky/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

Https://www.vse.cz/wp-content/uploads/regulation/1570/446_priloha__20180904_093743.pdf...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/vzor-prohlaseni-uzivatele/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

Dlouhodobě řešíme projekty, zaměřené zejména na zajištění elektronických informačních zdrojů, digitalizaci a dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů. Většina projektů je ře...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/projekty/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/
By Václav Šubrta, on 03/02/2019

...

https://knihovna.vse.cz/knihy-a-casopisy/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

Https://library.vse.cz/...

https://knihovna.vse.cz/knihy-a-casopisy/katalog-knihovny/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

Ačkoliv VŠE poskytuje prostřednictvím CIKS VŠE bohatou nabídku tištěných a elektronických informačních zdrojů, tak samozřejmě nelze z rozpočtových důvodů zajistit dostupnost komplet...

https://knihovna.vse.cz/e-zdroje/relevantni-informacni-zdroje-mimo-vse/
By i-servis, on 03/03/2019

...

https://knihovna.vse.cz/specialni-sbirky/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

...

https://knihovna.vse.cz/kde-hledat/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

Bakalářské, diplomové a disertační práce obhájené na VŠE jsou veřejně dostupné online. Vysokoškolské kvalifikační práce jsou od roku 2005 odevzdávány elektronicky, povinně byly v...

https://knihovna.vse.cz/specialni-sbirky/vysokoskolske-kvalifikacni-prace-vse/
By Knihovna VŠE, on 03/03/2019

Https://library.vse.cz/...

https://knihovna.vse.cz/kde-hledat/katalog-knihovny/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

Http://vse.summon.serialssolutions.com/#!/advanced...

https://knihovna.vse.cz/kde-hledat/vyhledavac-summon/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

...

https://knihovna.vse.cz/konzultace-a-seminare/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-pro-zamestnance/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

...

https://knihovna.vse.cz/citace/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

...

https://knihovna.vse.cz/prace-s-inf-zdroji/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

...

https://knihovna.vse.cz/veda/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

/wp-content/uploads/statut-ciks.pdf...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/statut-ciks/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

/zdroje...

https://knihovna.vse.cz/e-zdroje/prehled-vsech-e-zdroju/
By Václav Šubrta, on 03/04/2019

Úvod 1 Fondy 1.1 Budování fondu 1.2 Doplňování informačních zdrojů 1.3 Zpracování informačních zdrojů 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení 1.5 Revize a vyřazován...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-ciks-za-rok-2014/
By Václav Šubrta, on 03/04/2019

Úvod 1 Fondy 1.1 Budování fondu 1.2 Doplňování informačních zdrojů 1.3 Zpracování informačních zdrojů 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení 1.5 Revize a vyřazován...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-ciks-za-rok-2013/
By Václav Šubrta, on 03/04/2019

Úvod 1 Fondy 1.1 Budování fondu 1.2 Doplňování informačních zdrojů 1.3 Zpracování informačních zdrojů 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení 1.5 Revize a vyřazování...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-ciks-za-rok-2016/
By Václav Šubrta, on 03/04/2019

Úvod 1 Fondy 1.1 Budování fondu 1.2 Doplňování informačních zdrojů 1.3 Zpracování informačních zdrojů 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení 1.5 Revize a vyřazován...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-ciks-za-rok-2015/
By Václav Šubrta, on 03/04/2019

Vrácení knih a dalších informačních dokumentů, vypůjčených v knihovnách VŠE, vám na Výstupním listu zaměstnance potvrdíme u výpůjčního pultu v knihovně na Žižkově, v mezani...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-pro-zamestnance/potvrzeni-vystupniho-listu/
By Knihovna VŠE, on 03/04/2019

Obecné pořadí bibliografických údajů v citaci dle normy ČSN ISO 690 Autor/Tvůrce Název: podnázev. Díl, název části Vydání Další tvůrci Nakladatelské informace....

https://knihovna.vse.cz/citace/poradi-bibliografickych-udaju/
By i-servis, on 03/04/2019

Zkratka Ekvivalent, význam Ukázka v citaci Anon. anonym, využívá se u Harvadského stylu citování, kdy je autor neznámý (Anon, 1956, s. 4) bez nakladatele (u nakladatels...

https://knihovna.vse.cz/citace/nejcastejsi-zkratky-vyuzivane-pri-citovani/
By i-servis, on 03/04/2019

Na Internetu existuje nepřeberné množství elektronických knih, databází, programů, různých typů webových stránek, příspěvků, blogů, elektronických diskuzních skupin, videí, obráz...

https://knihovna.vse.cz/citace/na-co-si-dat-pozor-u-internetovych-zdroju/
By i-servis, on 03/04/2019

Citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, byť na základě jejích pravidel lze dané zákony ocitovat například: Zákon č. 111/1998 Sb., o...

https://knihovna.vse.cz/citace/citace-legislativnich-dokumentu/
By i-servis, on 03/04/2019

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ Seznam odborných časopisů vytvořený evropskými vědci pod záštitou Euro...

https://knihovna.vse.cz/veda/erih-plus/
By i-servis, on 03/04/2019

The Centre for Economic Policy Research Webové sídlo neziskové vzdělávací organizace, která koordinuje aktivity evropských vědců z oblasti národohospodářské politiky. http://www....

https://knihovna.vse.cz/veda/prehled-zdroju-pro-vedu/
By i-servis, on 03/04/2019

Přehledy literatury k předmětům slouží především studentům prvních ročníků k orientaci ve fondu knihovny. Kromě základní a doporučené literatury vás nasměrují i na další zajím...

https://knihovna.vse.cz/literatura-k-predmetum/
By Knihovna VŠE, on 03/03/2019

Impakt faktor časopisu neboli journal impact factor (JIF) je jedním z nejvýznamnějších a také nejstarších koeficientů citační analýzy. (Byl definován v r. 1955 Eugenem Garfieldem.) Vyj...

https://knihovna.vse.cz/veda/impakt-faktor-casopisu-a-impaktovany-casopis/
By i-servis, on 03/04/2019

Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 Knihovna VŠE - Žižkov Mezanin Staré budovy, areál Žižkov nám....

https://knihovna.vse.cz/kontakty/
By Knihovna VŠE, on 05/28/2018

Informace, provoz studoven knihovna@vse.cz informační služby o Knihovně VŠE – CIKS i-servis@vse.cz oborové informační a knihovnické služby (rešeršní služby, konzultace a...

https://knihovna.vse.cz/kontakty/dulezite-mailove-adresy/
By Knihovna VŠE, on 03/05/2019

Knihu, která vám chybí v naší knihovně nebo v některé z poboček, můžete doporučit k nákupu do fondu CIKS. Váš návrh posoudíme a budeme vás o našem rozhodnutí informovat. Návrh...

https://knihovna.vse.cz/knihy-a-casopisy/doporuceni-k-nakupu/
By Odd. akvizice, on 03/02/2019

Uživatelé CIKS mohou využívat tisíce titulů českých i světových časopisů, noviny i řadu vědeckých časopisů. Desítky tisíc titulů časopisů jsou dostupné elektronicky, řadu ti...

https://knihovna.vse.cz/kde-hledat/odborne-casopisy-a-denni-tisk/
By i-servis, on 03/03/2019

Statistická data jsou dostupná především v předplacených elektronických informačních zdrojích IMF eLibrary, OECD iLibrary a Passport. Mnoho českých a zahraničních institucí a organi...

https://knihovna.vse.cz/kde-hledat/statisticka-data/
By i-servis, on 03/03/2019

Seznam použité literatury na konci práce je potřeba důsledně propojit s citací v textu – tzn. označit, kde přesně v textu přebíráme cizí myšlenky a od koho. Cizí myšlenky můžem...

https://knihovna.vse.cz/citace/propojeni-odborneho-textu-a-seznamu-pouzite-literatury/
By i-servis, on 03/04/2019

Knihovna VŠE doporučuje používat pro správu citací zdarma dostupný nástroj Zotero. Tento software lze nainstalovat buď jako rozšíření Firefoxu, nebo jako samostatnou aplikaci. Videoná...

https://knihovna.vse.cz/citace/citacni-manazer-zotero/
By i-servis, on 03/04/2019

Knihu, kterou jste v běžné otevírací době nestihli vrátit do knihovny na Žižkově nebo na Jižním Městě, můžete vložit do  BiblioBoxu, umístěného na Žižkově u vchodu do uč...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/vypujcni-sluzby/bibliobox-snadne-vraceni-knihy-na-zizkove/
By Knihovna VŠE, on 03/05/2019

Při prvním přihlášení do Levné knihovny je potřeba se zaregistrovat. Na www.levna-knihovna.cz vyberte Knihovny - Vysoká škola ekonomická v Praze, nebo se přihlaste zde. Zadejte už...

https://knihovna.vse.cz/e-zdroje/elektronicke-knihy/levna-knihovna/
By i-servis, on 03/05/2019

Citační rejstřík je polytematická databáze, která obsahuje jak bibliografické informace z vybraných prestižních vědeckých časopisů, konferenčních sborníků apod., tak zároveň údaj...

https://knihovna.vse.cz/kde-hledat/citacni-rejstriky/
By i-servis, on 03/03/2019

Zotero se ve Wordu zobrazí, ale nefunguje Ve Wordu se nezobrazí lišta v kartě Doplňky Zotero se ve Wordu zobrazí, ale nefunguje Jsou možné dvě příčiny: Nejsou povolená mak...

https://knihovna.vse.cz/citace/problemy-se-zoterem-a-jejich-reseni/
By i-servis, on 03/04/2019

Pokud potřebujete nalézt vhodnou literaturu pro studium či práci, jako první je třeba si ujasnit, co o daném tématu/problému víte a následně si uvědomit, co potřebujete dalšího znát,...

https://knihovna.vse.cz/prace-s-inf-zdroji/jak-vyhledavat-odbornou-literaturu/
By i-servis, on 03/04/2019

Knihy vypůjčené jiným uživatelem si můžete rezervovat přímo v Souborném katalogu VŠE. Rezervovat lze všechny dokumenty s umístěním (= dílčí knihovna) Knihovna Žižkov – sklad, Stu...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/vypujcni-sluzby/rezervace-literatury/
By Knihovna VŠE, on 03/05/2019

Dokumenty, které mají lokaci Točná a Chris Tame Library, jsou umístěny v depozitních skladech mimo Knihovnu VŠE na Žižkově. Objednávky těchto dokumentů budou vyřízeny do 15 pracovn...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/vypujcni-sluzby/tocna-chris-tame/
By Knihovna VŠE, on 03/05/2019

Jak rozpoznat tzv. predátorský časopis? Predátorské časopisy jsou charakteristické tím, že: text článku neprochází obvyklým recenzním řízením a z tohoto důvodu dochází až k...

https://knihovna.vse.cz/veda/predatorske-casopisy/
By i-servis, on 03/04/2019

Máte odborný dotaz? Využijte službu Ptejte se knihovny, která odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Pte...

https://knihovna.vse.cz/konzultace-a-seminare/ptejte-se-knihovny/
By i-servis, on 03/04/2019

Pokud potřebujete seznam zdrojů k vámi zadanému tématu, zpracujeme vám rešerši z obsahu licencovaných a volně dostupných vědeckých databází a katalogů knihoven. Pro zaměstnance VŠE j...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/formulare/objednavka-reserse/
By Knihovna VŠE, on 03/10/2019

Pokud byste chtěli vaši výuku obohatit školením či prezentací a nevyhovuje vám nabídka stávajících seminářů knihovny, rádi pro vás připravíme a zrealizujeme seminář podle vašich...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-pro-zamestnance/seminare-do-vyuky/
By i-servis, on 03/04/2019

Přinášíme vám řadu elektronických knih, časopisů i dalších odborných zdrojů. Vyberte si typ zdroje z následujícího seznamu, či začněte vyhledáváním. Poznámka pro externí ...

https://knihovna.vse.cz/e-zdroje/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

Elektronický katalog časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = EZB), který je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu, umožňuje jednotný a snadný přístup k elektroni...

https://knihovna.vse.cz/e-zdroje/elektronicky-katalog-casopisu-ezb/
By i-servis, on 03/03/2019

Odborné knihy i cizojazyčnou beletrii, skripta, časopisy a denní tisk si můžete vypůjčit domů (absenčně) nebo do studoven (prezenčně). Podmínkou je vaše registrace v knihovně. Knihy...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/vypujcni-sluzby/
By Knihovna VŠE, on 03/04/2019

Https://knihovna.vse.cz/faq/...

https://knihovna.vse.cz/poprve-v-knihovne/casto-kladene-dotazy/
By Jana Hartmanová, on 03/02/2019

Meziknihovní výpůjční službaFormulář Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je určen registrovaným uživatelům CIKS. Mezinárodní meziknihovní výpůjční službaFormuláře M...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/formulare/
By Knihovna VŠE, on 03/02/2019

Knihy a sborníky, které knihovna nevlastní, je možné si vypůjčit z jiné knihovny v ČR pomocí Meziknihovní výpůjční služby. Pro odeslání objednávky vyplňte následující formulář...

https://knihovna.vse.cz/dokumenty/formulare/objednavka-mvs/
By Knihovna VŠE, on 03/10/2019

Při vyhledávání knih a zjišťování jejich cen na www.amazon.com je nutné brát v úvahu rozdíl mezi cenou, která je uvedena u knih a celkovou konečnou cenou účtovanou VŠE. Konečná c...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-pro-zamestnance/objednavani-a-nakup-knih/nakup-knih-z-amazon-com/
By Odd. akvizice, on 03/10/2019

Knihovna nemůže nakupovat a evidovat elektronické knihy určené pro čtečky. Dle licenčních smluv lze tyto knihy používat pouze pro osobní potřebu, z tohoto důvodu je nelze hradit z granto...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-pro-zamestnance/objednavani-a-nakup-knih/nakup-elektronickych-knih/
By Knihovna VŠE, on 03/10/2019

Nákup odborné literatury pro potřeby vyučujících a ostatních zaměstnanců školy, hrazený z finančních zdrojů pracoviště nebo z projektů a grantů zaměstnanců vám zajistí pracovnice...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-pro-zamestnance/objednavani-a-nakup-knih/
By Knihovna VŠE, on 03/04/2019

Https://knihovna.vse.cz/wp-content/uploads/cenik.pdf...

https://knihovna.vse.cz/cenik/
By Václav Šubrta, on 03/11/2019

Https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/vypujcni-sluzby/bibliobox-snadne-vraceni-knihy-na-zizkove/...

https://knihovna.vse.cz/box/
By Václav Šubrta, on 03/11/2019

Pokud potřebujete seznam zdrojů k vámi zadanému tématu, zpracujeme vám rešerši z obsahu licencovaných a volně dostupných vědeckých databází a katalogů knihoven. Pro zaměstnance VŠE j...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-pro-zamestnance/resersni-sluzby/objednavka/
By i-servis, on 03/10/2019

Srdečně zveme na výstavu o T. Baťovi do knihovny VŠE na Žižkově. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží ve středu 21. 11. 2018 v 16:30 a potrvá do září 2019. Le...

https://knihovna.vse.cz/aktuality/vystava-bata/
By Václav Šubrta, on 11/19/2018

Uživatelé z Vysoké školy ekonomické v Praze mají nově možnost využít informace z více než 14 000 informačních zdrojů: všeobecný i odborný francouzský / frankofonní a mezináro...

https://knihovna.vse.cz/aktuality/databaze-europresse-nove-zpristupneny-elektronicky-informacni-zdroj/
By Václav Šubrta, on 10/29/2018

Letošními laureáty Ceny Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, obecně nazývané Nobelova cena za ekonomii, jsou dva Američané. William D. Nordhaus,...

https://knihovna.vse.cz/aktuality/nobelova-cena-za-ekonomii-2018/
By Knihovna VŠE, on 10/09/2018

Knihy a sborníky, které knihovna nevlastní, je možné si vypůjčit z jiné knihovny v ČR pomocí Meziknihovní výpůjční služby. Pro odeslání objednávky vyplňte následující formulář...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/meziknihovni-vypujcni-sluzby/objednavka-mvs/
By Knihovna VŠE, on 03/10/2019

Knihovna na Žižkově Studijní knihovna Jižní Město Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci Provozní doba Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci...

https://knihovna.vse.cz/knihovny-studovny/provozni-doba/
By Knihovna VŠE, on 02/28/2019

/knihovny-studovny/provozni-doba/...

https://knihovna.vse.cz/provozni-doba/
By Knihovna VŠE, on 03/05/2019

Do 19. 4. 2019 mají všichni uživatelé z Vysoké školy ekonomické v Praze možnost využít zkušební přístup do informačního zdroje EMIS University, který obsahuje obchodně-ekonomická a...

https://knihovna.vse.cz/aktuality/zkusebni-pristup-do-informacniho-zdroje-emis-university/
By i-servis, on 03/18/2019

Studovny i veškeré služby mohou využívat pouze registrovaní uživatelé s platnou školní identifikační kartou nebo externí uživatelé s průkazem D. Registrovat se můžete osobně u výp...

https://knihovna.vse.cz/knihovny-studovny/studijni-knihovna-jizni-mesto-skjm/
By Knihovna VŠE, on 03/02/2019

Periodika pro všechny knihovny, studovny a pracoviště VŠE umístěná v Praze jsou objednávána, nakupována a evidována centrálně pracovnicemi oddělení akvizice časopisů. Standardně j...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-pro-zamestnance/objednavani-nakup-a-distribuce-periodik/
By Odd. akvizice, on 03/04/2019

Klub knihovny se nachází ve vstupním prostoru knihovny na Žižkově. Probíhají v něm pravidelné semináře knihovny. Prostor lze také po domluvě využívat pro akce pořádané pracovišti V...

https://knihovna.vse.cz/knihovny-studovny/klub-knihovny/
By Knihovna VŠE, on 03/02/2019

Firemní data jako jsou roční obrat, údaje o pohledávkách, kapitálu, rentabilitě, likviditě atd. jsou cennou komoditou, bez níž nelze zpracovávat analýzy podniku, jejich oceňování, post...

https://knihovna.vse.cz/kde-hledat/firemni-data/
By i-servis, on 03/03/2019

Na VŠE jsou k dispozici dva propracované systémy právních informací: ASPI a Fulsoft. Tyto databáze jsou zaměřené na české právo a právo EU. Na rozdíl od volně dostupných legislativní...

https://knihovna.vse.cz/kde-hledat/legislativni-dokumenty/
By i-servis, on 03/03/2019

...

https://knihovna.vse.cz/test/odkaz-1/
By Václav Šubrta, on 03/20/2019

...

https://knihovna.vse.cz/test/odkaz-2/
By Václav Šubrta, on 03/20/2019

...

https://knihovna.vse.cz/test/
By Václav Šubrta, on 03/20/2019

Službu CIKS poskytuje ve spolupráci s příslušným oddělením MMVS v Národní knihovně ČR. Zajišťuje výpůjčky publikací a kopie článků ze zahraničních knihoven. Prostřednictvím MM...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-pro-zamestnance/mezinarodni-meziknihovni-vypujcni-sluzba-mmvs/
By Knihovna VŠE, on 03/04/2019

Knihy a sborníky, které knihovna nevlastní, je možné si vypůjčit z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí. Výpůjční podmínky stanovuje vlastník dokumentu. Upozorňujeme, že v rámci mez...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/meziknihovni-vypujcni-sluzby/
By Knihovna VŠE, on 03/04/2019

Poskytujeme konzultace a poradenství především v těchto oblastech: správné citování literatury v textu a citační software, vyhledávání literatury ke studiu nebo vědecké práci,...

https://knihovna.vse.cz/konzultace-a-seminare/konzultace-a-poradenstvi/
By i-servis, on 03/04/2019

Kde nás najdete Využít můžete ústřední knihovnu CIKS v areálu VŠE na Žižkově (mezanin Staré budovy, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3), nebo Studijní knihovnu Jižní Město (Ekonomi...

https://knihovna.vse.cz/poprve-v-knihovne/poprve-v-knihovne/
By Knihovna VŠE, on 02/28/2019

Studovny i veškeré služby mohou využívat pouze registrovaní uživatelé s platnou školní identifikační kartou nebo průkazem externího uživatele D. Registrovat se můžete osobně u výpů...

https://knihovna.vse.cz/knihovny-studovny/knihovna-zizkov/
By Knihovna VŠE, on 03/02/2019

Z titulu depozitní knihovny máme ve fondu velké množství tištěných publikací, vydaných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světovou bankou (WB) a Evropskou bankou pr...

https://knihovna.vse.cz/specialni-sbirky/publikace-mezinarodnich-organizaci/
By Jana Hartmanová, on 03/03/2019

Dokumenty ve studovnách CIKS jsou ve volném výběru řazeny dle hřbetního štítku (druhé signatury), který je zpravidla ve tvaru: znak MDT (max. 5 pozic) + tři počáteční písmena jména...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/vypujcni-sluzby/lokalni-signatury-hrbetni-stitky-dokumentu-ve-studovnach-ciks/
By Knihovna VŠE, on 03/10/2019

Pro samoobslužné kopírování, tisk i skenování můžete využít zařízení v knihovnách: 3 samoobslužné kopírky v knihovně na Žižkově 2 síťové tiskárny v knihovně na Žiž...

https://knihovna.vse.cz/sluzby-ve-studovnach/kopirovani-skenovani-tisk/
By Knihovna VŠE, on 03/04/2019

Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelova cena za ekonomii (NC), je udílená od roku 1969. Cenu zavedla Švédská říšská banka u pří...

https://knihovna.vse.cz/specialni-sbirky/nobel/
By Knihovna VŠE, on 03/03/2019

V přehledu najdete ke každému typu dokumentů několik příkladů, jak správně tento typ dokumentu citovat podle normy ISO 690. Kniha ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přeložil I...

https://knihovna.vse.cz/citace/prakticke-ukazky-citaci/
By i-servis, on 03/04/2019

V týdnu od 8. do 12. dubna 2019 je upravena provozní doba Studijní knihovny na Jižním Městě: Pondělí 9 - 12 13 – 16.30 Úterý 9 - 12 13 – 16.30 Středa 13 – 18....

https://knihovna.vse.cz/aktuality/zmena-provozni-doby-na-jiznim-meste/
By Knihovna VŠE, on 04/04/2019