Knihovna

Elektronické knihy

Studujte moderně, čtěte publikace v elektronické podobě! Pro studenty a zaměstnance VŠE jsme zajistili přístup do následujících kolekcí, odkud si mohou publikaci v elektronické podobě stáhnout.

Dostupné kolekce

Pokud není uvedeno jinak, publikace jsou určeny pouze pro Vaši soukromou potřebu a nesmíte je dále šířit.

eReading.cz

  Zobrazit online
  Doporučené knihy

Studenti a zaměstnanci VŠE mají v této kolekci možnost získat zdarma vybrané publikace pro své počítače, tablety a čtečky. Pro přístup k publikacím se musíte přihlásit pomocí Shibboleth na web eReading.cz. Po prvotní registraci (tj. vytvoření uživatelského účtu) budou publikace přidány do sekce eStudovna na Vašem účtu eReading.cz. Publikace Vám na webu zůstávají k dispozici i po skončení studia, tj. není nutné si stahovat ihned i ty, které nepotřebujete.

Publikace obsahují tzv. sociální DRM, tj. nesmíte stažené publikace nikde zveřejnit! Kdo soubor na web nahrál není problém zjistit. Doporučte však svým kolegům, ať si publikaci stáhnou stejným způsobem z webu eReading.cz sami.

Levná knihovna

  Zobrazit online
  Doporučené knihy

Platforma Levná knihovna nabízí půjčování českých odborných elektronických knih převážně z nakladatelství Aleš Čeněk. Jedná se o tituly především z oblasti práva, ekonomie, politologie, filosofie a psychologie. Fond těchto e-knih je stále doplňován.

Po prvním přihlášení uživ. jménem a heslem z ISIS je nutné vytvořit si profil a propojit ho s účtem Shibboleth (stručný návod na registraci a první použití).

E-knihy jsou určeny k online čtení v rámci WWW prohlížeče. Elektronické knihy není možno stahovat ani tisknout. E-knihu může mít půjčenou pouze jeden čtenář, na 1-14 dní podle vlastního uvážení. Výpůjčky si lze rezervovat i dopředu, podle kalendáře u knihy. Pokud není e-kniha do 3 dnů od zapůjčení otevřena, je výpůjčka stornována.

V Souborném katalogu VŠE najdete kompletní seznam dostupných publikací, zároveň i s dostupností tištěných exemplářů.

ProQuest Ebook Central

  Zobrazit online
  Doporučené knihy

Průběžně aktualizovaná kolekce více než 12 000 odborných elektronických monografií od předních světových vydavatelů, která je tematicky zaměřena na oblast účetnictví, etiky podnikání, kapitálových trhů a investic, podnikové kultury a financí, národohospodářské politiky, podnikání, lidských zdrojů, mezinárodního obchodu, marketingu a realit. Možnosti přístupu k plným textů naleznete popsány v prezentaci.

Wiley – IT obory

  Zobrazit online
  Doporučené knihy

Firma Wiley je jedním z největších světových producentů odborných vědeckých publikací především z oblasti vědy, techniky a medicíny. VŠE zakoupila od firmy Wiley pro potřeby svých zaměstnanců a studentů plné texty 8 titulů e-knih z oblasti počítačové vědy. Plný text získáte kliknutím na odkaz PDF u jednotlivých kapitol.

 

Nákup elektronických knih na VŠE v tzv. režimu akvizice řízené uživatelem

V současnosti probíhá na VŠE v pilotním provozu nákup elektronických knih v tzv. režimu akvizice řízené uživatelem, který je mezinárodně označován jako patron-driven acquisition (PDA) nebo také demand-driven acquisition (DDA). Výběr e-knih v režimu PDA / DDA je uživatelům k dispozici v Souborném katalogu VŠE a na platformách EBSCOhost a ProQuest Ebook Central.

V Souborném katalogu VŠE jsou nyní integrovány záznamy jak již trvale zakoupených e-knih, tak rovněž i e-knih, které jsou teprve nabízeny k zakoupení v režimu PDA / DDA, tj. po kliknutí na odkaz „Plný text“ v úplném bibliografickém záznamu mohou nastat rozdílné situace uvedené níže.

Zakoupení publikace v režimu PDA / DDA - Aleph

PDA na platformě EBSCOhost

Do kompletního plného textu nabízené e-knihy na platformě EBSCOhost se uživatelé dostanou automaticky z rozhraní Souborného katalogu VŠE bez nutnosti registrace apod.

Na platformě EBSCOhost je k dispozici cca 360 titulů elektronických knih, které mají uživatelé přístupné v plných textech. Automatický nákup vybraného titulu e-knihy se realizuje, pokud uživatel:

  • danou e-knihu stáhne,
  • studuje online danou e-knihu více než 10 minut,
  • prohlíží online danou e-knihu v rozsahu více než 10 stran,
  • tiskne nebo kopíruje část dané e-knihy.

DDA na platformě ProQuest Ebook Central

Na platformě ProQuest Ebook Central je plný text e-knihy dostupný po schválení nákupu požadavku oddělením Akvizice.

V případě, že máte na platformě ProQuest Ebook Central zájem o e-knihu s indikátorem „Dostupné na vyžádání“, stačí kliknout na název dané e-knihy a v plném záznamu následovně kliknout na tlačítko „Požadavek“ nebo na odkaz „vypůjčit“. Poté budete vyzváni k zadání přístupových údajů do InSIS, potom opět kliknete na výše uvedené tlačítko nebo odkaz a vyplníte formulář.

DDA na platformě ProQuest Ebook Central

DDA na platformě ProQuest Ebook Central

DDA na platformě ProQuest Ebook Central