Knihovna
Knihovna

Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa

náhled

WAIC, Marek. Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 1/2016. ISBN 978-80-88018-06-3.

Katalog CIKS VŠE

Kniha je věnována roli tělesné výchovy a sportu ve vnitřní a zahraniční politice meziválečného Československa, či spíše působení různých politických vlivů, které se promítaly do života tělocvičných spolků a sportovních organizací. Pronikání politiky mezi sportovce a tělocvikáře za časů tzv. první republiky nebylo systematické a odráželo politické změny uvnitř československého státu i jeho měnící se, či spíše horšící se postavení v politickém kontextu třední Evropy.


Dále doporučujeme (749):