Knihovna
Knihovna

Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii

náhled

VONDRÁČKOVÁ, Aneta. Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 978-80-7502-175-5.

Katalog CIKS VŠE

Evropská unie, jakožto nadnárodní organizace založená na principu svěřených pravomocí, se zabývá otázkami sbližování právních předpisů v daňové oblasti v podstatě od svého založení.

Předkládaná monografie si klade za cíl podrobit harmonizační proces daní z příjmů v Unii kritickému zkoumání, zhodnotit dosažené výsledky a najít zdroje inspirace pro kroky budoucí. U jednotlivých harmonizačních opatření jsou zdůrazněny praktické dopady na fyzické a právnické osoby.

Monografie je určena jak odborné veřejnosti, tak jednotlivcům, kterých se harmonizační tendence na unijní úrovni přímo dotýkají.


Dále doporučujeme (749):