Knihovna
Knihovna

Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace

náhled

JAROŠOVÁ, Eva a kol. Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-479-0.

Katalog CIKS VŠE

Cílem knihy je představit základní přístupy v leadershipu a v šesti studiích vybraných konceptů poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých podmínkách a představit trendy leadershipu, které jsou aktuální v globálních podmínkách. Leadership je v současnosti vymezován jako proces ovlivňování druhých za účelem dosažení společných cílů. Ovlivňovat druhé ve smyslu dosažení organizačních cílů však již nestačí. K tomu je zapotřebí kompetentních lídrů, kteří jsou schopni motivovat své spolupracovníky.


Dále doporučujeme (749):