Knihovna
Knihovna

Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války

náhled

EICHLER, Jan a kol. Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války. Praha: Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2171-8.

Katalog CIKS VŠE

Monografie se zaměřuje na vymezení pojmů bezpečnostní a strategická kultura, pod jejichž úhlem jsou zkoumány hlavní bezpečnostní hrozby a rizika, jimž čelí Evropa 25 let po skončení studené války. Konkrétně charakterizuje bezpečnostní a strategickou kulturu EU a vybraných zemí (Francie, Německa), USA a Ruska. Analyzuje, jak se tito aktéři vypořádali s dvěma významnými současnými hrozbami v evropském prostoru i globálně – fenoménem Islámského státu a krizí na Ukrajině.


Dále doporučujeme (749):