Knihovna
Knihovna

Komerční komunikace

náhled

EGER, Ludvík, David PRANTL a Karolína PTÁČKOVÁ. Komerční komunikace. 2., přepracované a rozšířené vydání. Plzeň: ZČU, 2017. ISBN 978-80-261-0689-0.

Katalog CIKS VŠE

2. rozšířené vydání úspěšných skript Komerční komunikace. Skripta se věnují komerční a marketingové komunikaci, reklamě, mediálnímu plánování, marketingu na internetu aj.


Dále doporučujeme (749):