Knihovna
Knihovna

Úplné znění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ; Úplné znění Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky ; Úplné znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ; některé další související právní předpisy

náhled

Úplné znění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; Úplné znění Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky; Úplné znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; některé další související právní předpisy.. Vydání dvanácté. Praha: Armex, 2017. Edice kapesních zákonů. ISBN 978-80-87451-46-5.

Katalog CIKS VŠE

Publikace obsahuje základní předpisy upravující ústavní pořádek České republiky. Je zde Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, předpisy upravující státní symboly a jejich používání a Jednací řád Poslanecké sněmovny ČR.


Dále doporučujeme (749):