Knihovna

1BP438 - Stochastické modelování ve financích

úroveň předmětu: pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura