Knihovna

1DP131 - Úvod do psychologie pro učitele

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura

 • Obecná psychologie
  Nakonečný, Milan. Praha ;Nakonečný, Milan. Praha ;: Stanislav Juhaňák- TRITON, 2015 ISBN: 978-80-7387-929-7
 • Interkulturní psychologie : vybrané kapitoly : základní pojmy interkulturní psychologie : kolektivní identita : předsudky a ster
  Čeněk, Jiří. Smolík, Josef. Vykoukalová, Zdeňka. PrahaČeněk, Jiří. Smolík, Josef. Vykoukalová, Zdeňka. Praha: Grada, 2016 ISBN: 978-80-247-5414-7
 • Přehled psychologie
  Kern, Hans. Mehl, Christine. Nolz, Hellfried. Peter, Martin. Wintersperger, Regina. Valášková, Magda. PrahaKern, Hans. Mehl, Christine. Nolz, Hellfried. Peter, Martin. Wintersperger, Regina. Valášková, Magda. Praha: , 2015 ISBN: 978-80-262-0871-6
 • Manažerská psychologie
  Mikuláštík, Milan. PrahaMikuláštík, Milan. Praha: Grada Publishing, 2015 ISBN: 978-80-247-4221-2
 • Přehled psychologie
  Kern, Hans. Mehl, Christine. Nolz, Hellfried. Peter, Martin. Wintersperger, Regina. Valášková, Magda. PrahaKern, Hans. Mehl, Christine. Nolz, Hellfried. Peter, Martin. Wintersperger, Regina. Valášková, Magda. Praha: , 2015 ISBN: 978-80-262-0871-6
 • Sociální psychologie : vybrané kapitoly
  Koťa, Jaroslav. Trpišovská, Dobromila. Vacínová, Marie. Univerzita Jana Amose Komenského Praha. PrahaKoťa, Jaroslav. Trpišovská, Dobromila. Vacínová, Marie. Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013 ISBN: 978-80-7452-029-7 (brož.)
 • Umění úspěšné komunikace : jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi
  Basu, Andreas. Faust, Liane. Vrajová, Natalie. PrahaBasu, Andreas. Faust, Liane. Vrajová, Natalie. Praha: Grada, 2013 ISBN: 978-80-247-5032-3 (brož.)
 • Manažerská psychologie a sociologie
  Bedrnová, Eva. Jarošová, Eva. Nový, Ivan. PrahaBedrnová, Eva. Jarošová, Eva. Nový, Ivan. Praha: Management Press, 2012 ISBN: 978-80-7261-239-0 (váz.)
 • Psychologie
  Kassin, Saul M.. Brejlová, Dagmar. BrnoKassin, Saul M.. Brejlová, Dagmar. Brno: CPress, 2012 ISBN: 978-80-264-0074-5 (váz.)
 • Učebnice obecné psychologie
  Plháková, Alena. PrahaPlháková, Alena. Praha: Academia, 2008 ISBN: 978-80-200-1499-3 (brož.)
 • Psychologie
  Atkinson, Rita L.. Petržela, Miroslav. Brejlová, Dagmar. Herman, Erik. PrahaAtkinson, Rita L.. Petržela, Miroslav. Brejlová, Dagmar. Herman, Erik. Praha: Portál, 2003 ISBN: 80-7178-640-3 (váz.)
 • Úvod do psychologie
  Nakonečný, Milan. PrahaNakonečný, Milan. Praha: Academia, 2003 ISBN: 80-200-0993-0
 • Základy psychologie
  Nakonečný, Milan. PrahaNakonečný, Milan. Praha: Academia, 1998 ISBN: 80-200-0689-3 (váz.)
 • Psychologie osobnosti
  Nakonečný, Milan. PrahaNakonečný, Milan. Praha: Academia, 1997 ISBN: 80-200-0628-1 (brož.)