Knihovna

1VF224 - Daně a sociální zabezpečení

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Daňový systém ČR 2016
    Vančurová, Alena. Láchová, Lenka. PrahaVančurová, Alena. Láchová, Lenka. Praha: 1. VOX a.s., 2016 ISBN: 978-80-87480-44-1

Doporučená literatura