Knihovna

2AJ135 - Angličtina pro Arts management V

úroveň předmětu: pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Arts management digest
    Hedvábná, Ivana. Vysoká škola ekonomická v Praze. PrahaHedvábná, Ivana. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha: Oeconomica, 2012 ISBN: 978-80-245-1892-3 (brož.)

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky