Knihovna

2AJ211 - Angličtina pro ekonomická studia 1

úroveň předmětu: středně pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Grammar for business
    McCarthy, Michael. CambridgeMcCarthy, Michael. Cambridge: Cambridge University Press, 2009 ISBN: 978-0-521-72720-4
  • Business vocabulary in use : Advanced
    Mascull, Bill. CambridgeMascull, Bill. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 ISBN: 0-521-54070-4 (brož.)
  • English for business and economics 1
    Čapková, Halka. Kroupová, Jarmila. Kusinová, Martina. Nováková, Pavla. Šišková, Zdislava. Vysoká ško. PrahaČapková, Halka. Kroupová, Jarmila. Kusinová, Martina. Nováková, Pavla. Šišková, Zdislava. Vysoká ško. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015 ISBN: 928741733

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky