Knihovna

2AJ341 - Obchodní angličtina v cestovním ruchu I

úroveň předmětu: pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky