Knihovna

2CR102 - Cestovní ruch - základy

úroveň předmětu: začátečníci | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Slabikář návštěvníků památek
    Herout, Jaroslav. Kryl, Antonín. V PrazeHerout, Jaroslav. Kryl, Antonín. V Praze: Národní památkový ústav, Územní odborné pracovistě středních Čech, 2011 ISBN: 773171850
  • Cestovní ruch : (základy)
    Indrová, Jarmila. PrahaIndrová, Jarmila. Praha: Oeconomica, 2009 ISBN: 481008395

Doporučená literatura