Knihovna

2NJ201 - Němčina pro ekonomy - pokročilá úroveň I

úroveň předmětu: pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Fachsprache Wirtschaft
    Březina, Jaroslav. PrahaBřezina, Jaroslav. Praha: Oeconomica, 2011 ISBN: 978-80-245-1771-1 (brož.)

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky