Knihovna

2NJ303 - Němčina v právnických textech I

úroveň předmětu: pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura

  • Němčina pro právníky
    Horálková, Milena. Linhartová, Hana. Henkel, Brigitta. PlzeňHorálková, Milena. Linhartová, Hana. Henkel, Brigitta. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005 ISBN: 80-86898-16-4 (brož.)
  • Německý jazyk pro právníky
    Horálková, Milena. PrahaHorálková, Milena. Praha: VŠEHRD, 1993 ISBN: 80-85305-21-6 (brož.)
  • Deutsche Rechtssprache
    Girmanová, Jana. PrahaGirmanová, Jana. Praha: Leges, 2012 ISBN: 978-80-87576-20-5 (brož.)

Multimédia a slovníky