Knihovna

2NJ307 - Němčina v mezinárodních studiích I

úroveň předmětu: pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Politik und Diplomatie auf Deutsch
    Nováková, Eva. Vysoká škola ekonomická v Praze. PrahaNováková, Eva. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha: Oeconomica, 2014 ISBN: 978-80-245-2056-8 (brož.)

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky