Knihovna

2RO363 - Španělština v mezinárodních studiích I

úroveň předmětu: pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura

  • Diplomacia, estratégia, política : DEP
    Raúl Prebisch Project (Brasília, Distrito Federal, Brazil). Brasília, DF, BrasilRaúl Prebisch Project (Brasília, Distrito Federal, Brazil). Brasília, DF, Brasil: Raúl Prebisch Project, 2004-2009 ISBN: 1808-0499