Knihovna

2RO370 - Španělská konverzace 2 (B1)

úroveň předmětu: středně pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Česko-španělská konverzace
    Prokopová, Libuše. Janešová, Jarmila. PrahaProkopová, Libuše. Janešová, Jarmila. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991 ISBN: 80-04-25693-7

Doporučená literatura