Knihovna

2RU205 - Ruština pro ekonomy - pokročilá úroveň 5

úroveň předmětu: pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Ruská obchodní korespondence
    Hutarová, Marcela. Hucl, Vladimír. PrahaHutarová, Marcela. Hucl, Vladimír. Praha: Ekopress, 2002 ISBN: 80-86119-49-1 (brož.)
  • Dialogy obchodního jednání v ruštině
    Anfilov, Mark. Hutarová, Marcela. Vysoká škola ekonomická v Praze. PrahaAnfilov, Mark. Hutarová, Marcela. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha: Oeconomica, 2009 ISBN: 455848487

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky