Knihovna

2RU331 - Česká gramatika pro cizince I

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Soubor cvičení k české gramatice
    Antošová, Anna. Pačesová, Vlasta. Panev, Petr. PrahaAntošová, Anna. Pačesová, Vlasta. Panev, Petr. Praha: Oeconomica, 2006 ISBN: 80-245-1101-0 (brož.)
  • Stručná česká gramatika pro cizince
    Antošová, Anna. Pačesová, Vlasta. Vysoká škola ekonomická v Praze. PrahaAntošová, Anna. Pačesová, Vlasta. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002 ISBN: 80-245-0459-6 (brož.)

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky