Knihovna

33F101 - Marketing a podniková politika

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

 • Základy marketingu
  Karlíček, Miroslav. PrahaKarlíček, Miroslav. Praha: Grada Publishing, 2013 ISBN: 978-80-247-4208-3 (váz.)
 • Podniková ekonomika
  Synek, Miloslav. Kislingerová, Eva. PrahaSynek, Miloslav. Kislingerová, Eva. Praha: C.H. Beck, 2010 ISBN: 978-80-7400-336-3 (brož.)
 • Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium
  Mikovcová, Hana. Scholleová, Hana. PlzeňMikovcová, Hana. Scholleová, Hana. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009 ISBN: 978-80-7380-209-7 (brož.)
 • Úvod do podnikového hospodářství
  Wöhe, Günter. Kislingerová, Eva. Maňasová, Zuzana. PrahaWöhe, Günter. Kislingerová, Eva. Maňasová, Zuzana. Praha: C.H. Beck, 2007 ISBN: 228498610
 • Moderní marketing : 4. evropské vydání
  Kotler, Philip. Langerová, Jana. Nový, Vladimír. PrahaKotler, Philip. Langerová, Jana. Nový, Vladimír. Praha: Grada, 2007 ISBN: 978-80-247-1545-2 (váz.)

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky