Knihovna

3MA103 - Principy managementu

úroveň předmětu: začátečníci | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura