Knihovna

3MA114 - Management pro informatiky a statistiky

úroveň předmětu: začátečníci | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura