Knihovna

4IZ110 - Informační a komunikační technologie

úroveň předmětu: začátečníci | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura