Knihovna

4MM103 - Matematika pro informatiky a statistiky

úroveň předmětu: středně pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura