Knihovna

4ST201 - Statistika

úroveň předmětu: začátečníci | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

 • Statistika pro ekonomy
  Hindls, Richard. PrahaHindls, Richard. Praha: Professional Publishing, 2007 ISBN: 978-80-86946-43-6 (váz.)
 • Statistika v příkladech
  Marek, Luboš. PrahaMarek, Luboš. Praha: Professional Publishing, 2013 ISBN: 842346450
 • Elementární statistická analýza
  Cyhelský, Lubomír. Hindls, Richard. Kahounová, Jana. PrahaCyhelský, Lubomír. Hindls, Richard. Kahounová, Jana. Praha: Management Press, 1999 ISBN: 80-7261-003-1 (váz.)
 • Metody statistické analýzy pro ekonomy
  Hindls, Richard. Novák, Ilja. Kaňoková, Jara. PrahaHindls, Richard. Novák, Ilja. Kaňoková, Jara. Praha: Management Press, 1997 ISBN: 80-85943-44-1 (váz.)

Doporučená literatura