Knihovna

55F112 - Psaní a obhajoba odborné práce

úroveň předmětu: středně pokročilí | zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura