Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Národohospodářské theorie. Díl I.

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Národohospodářské theorie. Díl I. Úvodní základní činitelé vývoje národohospodářského.
Autor: Gruber, Josef
Vydáno: 1922. Autorisované vydání spolku českých právníků "Všehrd" v Praze.
Rok vydání: 1922

Titulní list

Obsah:

Titulní listy s. 1 - 2PDF soubor 0,1 MB
I. Úvod
1. O hospodaření a hospodárnostis. 3 - 8PDF soubor 0,3 MB
2. O potřebáchs. 8 - 19PDF soubor 0,9 MB
3. O statcích hospodářskýchs. 19 - 26PDF soubor 0,6 MB
4. Pohnutky jednání hospodářskéhos. 26 - 29PDF soubor 0,3 MB
5. Hospodářské subjekty (jednotky)s. 29 - 36PDF soubor 0,5 MB
6. Hospodářské principy a formy organisačnís. 36 - 41PDF soubor 0,4 MB
7. Pojem hospodářství národníhos. 41 - 46PDF soubor 0,4 MB
8. Vývoj hospodářství národníhos. 46 - 62PDF soubor 1,4 MB
9. Úkoly a soustava vědy národohospodářskés. 62 - 68PDF soubor 0,5 MB
10.Vývoj vědy národohospodářskés. 68 - 93PDF soubor 1,9 MB
11. Název vědy a dějiny universitního studia národohospodářskéhos. 93 - 96PDF soubor 0,2 MB
12. Methody v politické ekonomiis. 96 - 104PDF soubor 0,7 MB
13. Roztřídění theorie (nauky) národohospodářskés. 104 - 105PDF soubor 0,1 MB
14. Stručný přehled význačnějších děl z literatury o theorii národohospodářskés. 105 - 112PDF soubor 0,1 MB
II. Základní činitelé vývoje národohospodářského
15. Přehleds. 113PDF soubor 0,1 MB
16. Přírodas. 113 - 117PDF soubor 0,3 MB
17. Obyvatelstvo, jeho národní ráz a statistické skutečnostis. 117 - 120PDF soubor 0,3 MB
18. Velikost (absolutní počet) obyvatelstvas. 121 - 130PDF soubor 0,7 MB
19. Hustota (relativní počet) obyvatelstvas. 130 - 135PDF soubor 0,4 MB
20. Rozvrstvení obyvatelstva dle pohlavís. 135 - 145PDF soubor 0,6 MB
21. Obyvatelstvo dle věkus. 146 - 153PDF soubor 0,4 MB
22. Rozvrstvení obyvatelstva dle sídels. 154 - 166PDF soubor 0,8 MB
23. Rozčlenění obyvatelstva co do povolánís. 166 - 174PDF soubor 0,6 MB
24. Měna (pohyb) obyvatelstvas. 175 - 176PDF soubor 0,1 MB
25. Sňatkys. 176 - 179PDF soubor 0,3 MB
26. Porodys. 180 - 183PDF soubor 0,3 MB
27. Úmrtís. 184 - 189PDF soubor 0,4 MB
28. Přirozená měna obyvatelstva (porodové přebytky)s. 189 - 194PDF soubor 0,4 MB
29. Učení Malthusovos. 194 - 207PDF soubor 1,1 MB
30. Otázka přelidnění a nejnovější pokles porodůs. 207 - 212PDF soubor 0,4 MB
31. Sociální příčiny měny (pohybu) obyvatelstva (stěhování)s. 212 - 228PDF soubor 1,4 MB
32. Národní hospodářství a státs. 228 - 234PDF soubor 0,6 MB
33. Stát a soustava hospodářské svobody (svobodné soutěže)s. 234 - 237PDF soubor 0,3 MB
34. Účinky svobodné soutěže a směry zasahování státníhos. 237 - 240PDF soubor 0,3 MB
35. Právo vlastnické a dědickés. 241 - 246PDF soubor 0,4 MB
36. Národní hospodářství, věda technikas. 246 - 250PDF soubor 0,3 MB
Obsahs. 251 - 252PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO