Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Spisy Dra. Albína Bráfa.
Díl prvý, svazek I.

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Spisy Dra. Albína Bráfa. Díl prvý. Nástin přednášek universitních. Svazek I. Národohospodářská theorie.
Autor: Vydali Gruber, J. a Horáček, C.
Vydáno: V Praze 1913. V komisi knihkupectví Bursík a Kohout v Praze. Nákladem "Sborníku věd právních a státních" v Praze.
Rok vydání: 1913

Titulní list

Obsah:

Titulní listy s. a - b PDF soubor 0,1 MB
Poznámka vydavatelů s. c PDF soubor 0,1 MB
Úvodní výklady s. 1 - 30 PDF soubor 1,9 MB
Díl I. Základní jevy a poměry hospodářské s. 31 - 88 PDF soubor 3,5 MB
Část I. Nauka o výrobě
Úvod. Pojem výroby a její činitelé s. 89 PDF soubor 0,1 MB
Kapitola I. O činitelích výrobní techniky s. 90 - 101 PDF soubor 0,7 MB
Kapitola II. Hospodářská organisace výroby s. 102 - 116 PDF soubor 0,9 MB
Kapitola III. O podnikatelství vůbec s. 117 - 134 PDF soubor 1,2 MB
Část II. Oběh statků
Úvodní pojmy s. 135 - 137 PDF soubor 0,1 MB
Kapitola I. Hodnota, cennost a cena s. 138 - 157 PDF soubor 1,1 MB
Kapitola II. Peníze s. 158 - 197 PDF soubor 2,3 MB
Kapitola III. Úvěr
Pojem úvěru a podmínky jeho s. 198 - 240 PDF soubor 2,5 MB
Dodatky s. 241 - 253 PDF soubor 0,7 MB
Část III. O důchodech (o distribuci důchodové)
Úvod. Pojem a způsoby důchodů s. 254 - 261 PDF soubor 0,5 MB
Kapitola I. Rozdělení důchodů s. 262 - 315 PDF soubor 3,9 MB
Kapitola II. Sociální otázka s. 316 - 355 PDF soubor 2,8 MB
Část IV. O spotřebě s. 356 - 367 PDF soubor 0,6 MB
Poznámka vydavatelů s. 368 PDF soubor 0,1 MB
Obsah s. 369 - 372 PDF soubor 0,1 MB
Chyby tiskové s. 373 PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO