Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Spisy Dra. Albína Bráfa.
Díl prvý, svazek II.

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Spisy Dra. Albína Bráfa. Díl prvý. Nástin přednášek universitních. Svazek II. Národohospodářská politika.
Autor: Vydali Gruber, J. a Horáček, C.
Vydáno: V Praze 1914. V komisi knihkupectví Bursík a Kohout v Praze. Nákladem "Sborníku věd právních a státních" v Praze.
Rok vydání: 1914

Titulní list

Obsah:

Titulní list s. a PDF soubor 0,1 MB
Úvod s. 1 - 2 PDF soubor 0,2 MB
Rozdíl I. Výroba prvotní
Pojem a druhy s. 3 - 4 PDF soubor 0,1 MB
A. Rolnictví s. 5 - 33 PDF soubor 2,4 MB
Agrární zřízení. Agrární politika s. 34 - 69 PDF soubor 3,1 MB
Úkoly zemědělské politiky v užším smyslu s. 70 - 82 PDF soubor 1,1 MB
B. Lesnictví s. 83 - 89 PDF soubor 0,5 MB
C. Hornictví s. 90 - 94 PDF soubor 0,4 MB
Rozdíl II. Výroba průmyslová s. 95 - 131 PDF soubor 3,1 MB
Rozdíl III. Tržba s. 132 - 144 PDF soubor 1,1 MB
Mezinárodní politika obchodní s. 145 - 174 PDF soubor 2,4 MB
Rozdíl IV. Doprava s. 175 - 189 PDF soubor 1,4 MB
A. O drahách železných zvláště s. 190 - 205 PDF soubor 1,5 MB
B. Dopravy vodní s. 206 - 208 PDF soubor 0,2 MB
Literatura s. 209 PDF soubor 0,1 MB
Poznámka vydavatelů s. 210 PDF soubor 0,1 MB
Obsah s. 211 - 212 PDF soubor 0,1 MB
Chyby tiskové s. 213 - 214 PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO