Knihovna
Knihovna

Dějiny Bulharska

náhled

RYCHLÍK, Jan a kol. Dějiny Bulharska. Třetí doplněné a přepracované vydání. Praha: NLN, 2016. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-553-6.

Katalog CIKS VŠE

Bulharsko, které bylo pro naše turisty donedávna jednou z mála příležitostí, jak se seznámit s krásami jižních moří, je také zemí s pohnutou historií. Ta zahrnuje antiku s civilizacemi starých Thráků, Řeků a posléze Římanů, ale též dvě středověká bulharská carství, nadvládu Byzance i Turků, v době moderní národně osvobozovací boje, novodobou samostatnost s Kainovým znamením „slovanského vyvrhele“ a se dvěma světovými válkami na straně Německa, Dimitrova, socialistickou éru a její zhroucení.


Dále doporučujeme (749):