Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

Službu CIKS poskytuje ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR. Zajišťuje výpůjčky publikací a kopie článků ze zahraničních knihoven. Prostřednictvím MMVS lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území ČR. To je nutné si ověřit před zadáním požadavku na MMVS – pro knihy v Souborném katalogu ČR a v Jednotné informační bráně, pro časopisy v elektronickém katalogu EZB a v Souborném katalogu ČR – Seriály.

MMVS je poskytována za úhradu, jejíž výše je stanovena místem vydání publikace, u časopisů se platí za každých 5 stran textu viz Ceník služeb CIKS. Služba je hrazena z finančních prostředků žadatelova pracoviště. Studentům a externím uživatelům doporučujeme, aby se obrátili přímo na příslušné oddělení Národní knihovny ČR.

Jak službu objednat

  1. Vyplňte elektronicky dokument Žádanka na výpůjčku knihy ze zahraničí nebo Žádanka na kopii článku ze zahraničního časopisu. Při vyplňování ověřte, zda kniha nebo časopis nejsou dostupné na území ČR. Vyplněný formulář odešlete e-mailem na adresu mmvs@vse.cz.
  2. Žádanka bude doplněna o cenu za službu a odeslána e-mailem zpět. Pokud s cenou souhlasíte, žádanku vytiskněte a nechte potvrdit a podepsat na svém pracovišti.
  3. Podepsanou a orazítkovanou žádanku doručte v papírové podobě na sekretariát CIKS.
  4. Jakmile bude požadovaná kniha nebo článek z časopisu k dispozici na VŠE, vyrozumíme vás e-mailem.