Citační checklist

Než začnete psát práci, ujistěte se, že víte:

  1. jaký citační styl vaše fakulta (katedra) používá a potvrdili jste si ho u svého školitele,
  2. jak tento citační styl vypadá ,
  3. kdy a co citovat ,
  4. jak pracovat s citační manažerem a jeho doplňky .

Před odevzdáním práce zkontrolujte:

  • zda jste citovali v celé práci jednotně,
  • že máte méně než 10 % přímých (doslovných) citací
  • že máte provázány citace v textu se seznamem literatury (nechybí Vám nějaký zdroj),
  • že máte záznamy v seznamu literatury formálně správně (i záznamy generované pomocí citačního softwaru je třeba zkontrolovat – pro běžné typy dokumentů budou nejspíš správně, pro neobvyklé dokumenty je třeba záznam trochu doladit).

V případě nejasností se ozvěte (iservis@vse.cz). Poslední slovo má v každém případě školitel/vedoucí práce, nezapomeňte proto práci konzultovat i s ním.