Klub knihovny

Klub knihovny se nachází ve vstupním prostoru knihovny na Žižkově. Probíhají v něm pravidelné semináře knihovny. Prostor lze také po domluvě využívat pro akce pořádané pracovišti VŠE, není ale určen pro běžnou výuku.

Rezervaci Klubu knihovny je možné objednat na telefonu 224 095 581, interní linka 5581, nebo osobně v knihovně.