Klub knihovny

Klub knihovny se nachází ve vstupním prostoru knihovny na Žižkově. Probíhají v něm pravidelné semináře knihovny. Prostor lze také po domluvě využívat pro akce pořádané pracovišti VŠE, není ale určen pro běžnou výuku.

Rezervaci Klubu knihovny je možné provést prostřednictvím aplikace Rezervace místností v InSIS. Vaše rezervace bude postoupena ke schválení pověřeným pracovníkem CIKS.