Firemní data

Firemní data jako jsou roční obrat, údaje o pohledávkách, kapitálu, rentabilitě, likviditě atd. jsou cennou komoditou, bez níž nelze zpracovávat analýzy podniku, jejich oceňování, postavení na trhu aj. Tyto informace lze získat několika způsoby.

Data o firmách v ČR

Ve volně dostupných zdrojích je lze jednotlivě vyhledávat v Obchodním rejstříku či Insolvenčním rejstříku. Pokud potřebujete porovnat více firem nebo získat kompletní data za celá odvětví, naleznete je v databázi Albertina a její nadstavbě Report. Tato databáze obsahuje české firmy, kterým bylo přiděleno IČO.

Dalšími dostupnými databázemi, kde lze vyhledávat firemní data i evropské provenience je Orbis Europe a MagnusWeb, který shromažďuje údaje o českých a slovenských firmách a výběrové informace o cenných papírech aj.

Zahraniční firmy a trhy

Údaje o velkých zahraničních korporacích naleznete v databázích Passport, EbscoHost (MarketLine Report, Medtrack Report) a ProQuest Central (Hoover’s Company Records). Databáze Passport navíc nabízí kvalitně zpracované analýzy jednotlivých odvětví B2C.