Rešeršní služby

Rešerši Vám zpracujeme z obsahu relevantních licencovaných a volně dostupných vědeckých databází a z katalogů knihoven.

Objednat můžete:

Rešerši lze objednat online, nebo při osobní návštěvě v místnosti 131 SB. Termín dodání závisí na počtu objednávek a náročnosti zpracování tématu.

Cena rešerše

  • pro učitele a ostatní zaměstnance VŠE z elektronických zdrojů dostupných na VŠE a volně dostupných informačních zdrojů zdarma,
  • pro učitele a ostatní zaměstnance VŠE z ostatních informačních zdrojů dle skutečných nákladů,
  • pro studenty, externí uživatele CIKS VŠE a veřejnost:
    • paušální poplatek 100 Kč (i v případě rešerše s nulovým výsledkem),
    • práce rešeršéra 350 Kč / 1 hodina (i v případě rešerše s nulovým výsledkem).