Rešeršní služby

Pokud potřebujete seznam zdrojů k vámi zadanému tématu, zpracujeme vám rešerši z obsahu licencovaných a volně dostupných vědeckých databází a katalogů knihoven.

Objednat můžete

  • vypracování jednorázové tematické rešerše,
  • zpracování citačních ohlasů,
  • průběžné rešerše – pravidelné zasílání informací o nově vydaných článcích apod. ke zvolenému tématu z vybraných informačních zdrojů (pouze učitelé a zaměstnanci VŠE).

Rešerši lze objednat online nebo při osobní návštěvě v místnosti SB 034 B/C. Termín dodání závisí na počtu objednávek a náročnosti zpracování tématu. Můžete se také podívat na ukázku vzorové rešerše.

Zpracování citačních ohlasů

Kvalitní zpracování citačních ohlasů je časově velmi náročné. Aby byla rešerše zpracována kvalitně, je vždy nutná spolupráce ze strany zadavatele. Základem je poskytnutí kompletního seznamu publikací (tj. nad rámec Databáze publikační činnosti VŠE, má-li rešerše tyto publikace zohlednit). Zároveň je třeba mít na paměti, že citační ohlasy se zpracovávají pro různé účely (akreditace, podávané projekty, habilitační a profesorské řízení atd.), a pro každý takový účel je někde pravděpodobně popsaná metodika, kterou je třeba znát a sdělit knihovně při zadávání rešerše (ne/zahrnutí autocitací, údaje pouze za určené časové rozmezí apod.).

Nalezený počet záznamů u jednotlivých databází vyjadřuje pouze počet vyhledaných bibliografických záznamů, ke kterým se vztahují další doprovodné údaje včetně např. výčtu a počtu citovaných děl, tj. nelze je uvádět jako konečné údaje např. v akreditačních spisech či v žádostech o grantové příspěvky apod.

Vždy je nutné zohlednit metodiku, kterou se provádí konečný výpočet citačního ohlasu do daného výstupu / formuláře. Danou metodiku CIKS VŠE neposkytuje, v této záležitosti se obracejte např. na Oddělení vědy a výzkumu VŠE (https://veda.vse.cz/) či pověřenou osobu na Vaší katedře.

Cena rešerše

  • pro učitele a ostatní zaměstnance VŠE z elektronických zdrojů dostupných na VŠE a volně dostupných informačních zdrojů zdarma,
  • pro učitele a ostatní zaměstnance VŠE z ostatních informačních zdrojů dle skutečných nákladů,
  • pro studenty, externí uživatele CIKS VŠE a veřejnost:
    • paušální poplatek 100 Kč (i v případě rešerše s nulovým výsledkem),
    • práce rešeršéra 350 Kč / 1 hodina (i v případě rešerše s nulovým výsledkem).

Upozornění pro učitele VŠE: Zpracování standardní rešerše citací vybraného autora (citačních ohlasů) trvá průměrně 3 dny. Při větším množství žádostí, počtu citací a při multiplicitě jmen a oboru vybraného autora může zpracování trvat i více než týden.

Objednat zpracování rešerše…