Vysokoškolské kvalifikační práce VŠE

Bakalářské, diplomové a disertační práce obhájené na VŠE jsou veřejně dostupné online.

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou od roku 2005 odevzdávány elektronicky, povinně byly všechny práce odevzdávány elektronicky od srpna 2006. Práce jsou vyhledatelné v katalogu knihovny, v systému InSIS, v Databázi VŠKP VŠE a v národním registru VŠKP theses.cz.

Všechny práce odevzdané v elektronické podobě jsou veřejně dostupné na základě § 47b Zákona o VŠ a podle Studijního a zkušebního řádu VŠE pro příslušné studium. Nakládání s citlivými údaji upravuje Studijní a zkušební řád VŠE v článku „Zveřejňování kvalifikačních prací“.

Při vyhledávání v katalogu prosíme věnujte zvýšenou pozornost údaji „Jednotky-DK“ u každého záznamu, který jednoznačně určí, kde je diplomová práce uložena a zda je dostupná.

Plné texty online

Přístup k plnému textu práce odevzdávané v elektronické podobě získáte online v systému InSIS nebo v Databázi VŠKP VŠE.

Tištěné práce

Vytištěné diplomové práce obhájené na Vysoké škole ekonomické v Praze do roku 2006 včetně jsou uloženy v archivu VŠE a nejsou již v knihovně dostupné. Označení jednotky-DK v souborném katalogu VŠE: Vyřazeno do archivu.

Vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na Fakultě Managementu v Jindřichově Hradci a předané do knihovny od roku 1995 do současnosti jsou přístupné k prezenčnímu studiu ve studovně knihovny v Jindřichově Hradci. Označení jednotky-DK v souborném katalogu VŠE: Knihovna FM J. Hradec Studovna.