Podpora otevřené vědy (souhrnné informace)

Oddělení informační podpory studia a výzkumu CIKS nabízí služby zaměřené na podporu vědců v oblasti otevřené vědy (Open Science). 

Přímá podpora badatelů v otevřené vědě:

 • Podpora při podávání projektových žádostí a plnění projektových požadavků v oblasti otevřené vědy: poskytujeme konzultace a poradenství při plnění závazků spojených s otevřenou vědou. 
 • Podpora při správě FAIR dat: poskytujeme konzultace a poradenství při tvorbě Data Management Plánu (DMP / Plán správy dat), možností ukládání a správy dat, možností datových repozitářů apod. 
 • Konzultace k problematice otevřeného publikování (open access / OA): poskytujeme konzultace týkající se prevence publikování v predátorských časopisech, možnostech OA přístupu a licencování OA publikačních výstupů, konzultace a správy poskytovaných APC tokenů (slev na poplatky spojené s OA publikováním).  

Vzdělávání a informační podpora:

 • Semináře a školení: nabízíme semináře, které vám pomohou lépe porozumět otevřené vědě a také podmínkám souvisejícím s otevřenou vědou u různých poskytovatelů financí, zajišťujeme vzdělávání na konkrétní téma týkající se otevřené vědy.  
 • Informace o otevřené vědě na webu: sdílíme užitečné informace a materiály na našich webových stránkách (Návody – Otevřená věda). 

Institucionální podpora:

 • Administrace APC tokenů: zajišťujeme správu a distribuci APC tokenů (slev poplatků na otevřené publikování) a monitorujeme jejich využití. 
 • Strategie pro otevřenou vědu: podílíme se na tvorbě strategie otevřené vědy pro celou naši instituci. 

Spolupráce a sdílení otevřené vědy:

 • Meziinstitucionální spolupráce: podporujeme spolupráci a sdílení znalostí v oblasti otevřené vědy mezi různými institucemi, mj. aktivním zapojením do pracovní skupiny Open Science při Asociaci knihoven vysokých škol. 
 • Rozvoj otevřené vědy: pomáháme budovat kontakty v oblasti Open Science specialistů a přidružených oborů. 

Podpora datastewardů:

 • Konzultace a podpora datastewardů: poskytujeme konzultace k agendě spojené s datovým managementem a poskytujeme metodickou podporu pro datastewardy přímo v projektových týmech. 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete naše služby, neváhejte nás kontaktovat mailem nebo prostřednictvím formuláře níže. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme v plnění nových požadavků a standardů otevřené vědy. 

  Podpora otevřené vědy
  captcha