Relevantní informační zdroje mimo VŠE

Ačkoliv VŠE poskytuje prostřednictvím CIKS VŠE bohatou nabídku tištěných a elektronických informačních zdrojů, tak samozřejmě nelze z rozpočtových důvodů zajistit dostupnost kompletní české i zahraniční produkce všech možných placených informačních zdrojů, které pokrývají znalostní záběr VŠE.

Většina veřejných institucí a vysokých škol umožňuje široké veřejnosti využívat svoje knihovny a informační střediska, kde po osobní registraci nabízí svým uživatelům mimo jiné popř. také vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (např. v Národní knihovně ČR nebo Národní technické knihovně).

Jako inspiraci jsme pro vás vybrali několik veřejných knihoven z oblasti hlavního města Prahy, které jsou svým tematickým záběrem zajímavé pro akademickou obec VŠE:

Pokud se chcete zorientovat v celkové nabídce tištěných publikací, které jsou zpřístupněny v jednotlivých veřejných knihovnách apod. v ČR, nebo si vytipovat knihovny, které mají ve svém fondu vhodné publikace pro oblast vašeho zájmu, použijte Souborný katalog ČR, kde u každého bibliografického záznamu publikace máte mimo jiné v kolonce „Ve fondu“ informace o knihovně, která daný dokument vlastní.

Souborný katalog ČR

Kromě placených informačních zdrojů lze využít i širokou nabídku kvalitních volně dostupných informačních zdrojů na internetu s tzv. otevřeným přístupem (open access).

K dispozici jsou jak jednotlivé časopisy, tak i celé digitální knihovny (tzv. repozitáře), které obsahují elektronickou produkci jednotlivých institucí nebo vědních oborů. Pro vytipování relevantních časopisů a repozitářů s volně dostupnými plnými texty jsou příhodné následující katalogy:

Katalogy časopisů s otevřeným přístupem

Katalogy digitálních knihoven (repozitářů)