Objednávání a nákup knih

Nákup odborné literatury pro potřeby vyučujících a ostatních zaměstnanců školy, hrazený z finančních zdrojů pracoviště nebo z projektů a grantů zaměstnanců vám zajistí pracovnice oddělení Akvizice.

Při objednávání publikací postupujte, prosím, takto:

 1. prověřte si nejprve v Souborném katalogu VŠE, zda již žádaný titul není ve fondu knihovny, nebo zda není pro VŠE dostupný v elektronické verzi
 2. zjistěte si všechny potřebné údaje o knize – autora, název, vydavatele, ISBN, případně rok vydání
 3. vyplňte žádanku (možnosti evidence knih z žádanek) – pro urychlení objednání prosíme o podávání žádanek na českou a zahraniční literaturu zvlášť
  1. zahraniční publikace:
   1. elektronickou žádanku s vyplněnými údaji o žadateli a knize (cenu neuvádějte) pošlete na adresu akvizice@vse.cz
   2. do 4 dnů zjistíme nabídkovou cenu od dodavatele (včetně poštovného, balného, vlivu kurzových změn apod.) a pošleme vám ji v žádance doplněnou zpět
   3. pokud s cenou souhlasíte, žádanku vytiskněte, potvrďte (správce rozpočtu, příkazce operace, zdroj financování) a obratem doručte do oddělení akvizice. Dodavatel garantuje cenu pouze 1 týden!
  2. české publikace:
   1. cenu můžete vyplnit sami (nejvyšší získanou z katalogů, obchodů…), žádanku rovnou potvrďte (správce rozpočtu, příkazce operace, zdroj financování) a doručte do oddělení akvizice
   2. cena na žádance je cenou maximální, fakturovaná částka u českých publikací může být nižší díky slevám při hromadném nákupu.
   3. pokud není známa cena, postupujte jako u zahraničních publikací

Faktury jsou zúčtovány na základě potvrzené žádanky (orazítkované a podepsané příkazcem operace a správcem rozpočtu), která musí být proto v papírové podobě doručena do oddělení akvizice.

Internetové stránky nakladatelství a knihkupectví používejte k vyhledání informací o knihách, nikoliv k jejich objednání. Pokud si je objednáte sami, může se stát, že vám kniha pro nedostatečnost daňového dokladu nebude zpětně proplacena.

Při vyhledávání knih na internetu a zjišťování jejich cen, například na Amazon.com,  je také nutné brát v úvahu rozdíl mezi cenou, která je uvedena u knih a celkovou konečnou cenou účtovanou VŠE.

Pokud upřednostňujete před elektronickým vyhledáváním papírové katalogy, půjčíme vám je v oddělení akvizice.

Doba od objednání knihy po její předání se pohybuje v průměru okolo 6 týdnů, u zahraničních knih to může být až 8 týdnů. Pokud knihu potřebujete dříve a nevadí vám zvýšené náklady na expresní poštu (v některých případech mohou přesáhnout i cenu drahého vázaného vydání knihy), sdělte nám to, prosím, včas.

Elektronické knihy vám z licenčních důvodů můžeme v současné době zajistit pouze omezeně.