Otevřená věda

Podporu otevřené vědy poskytujeme ve spolupráci s OVV a projektovou kanceláří VŠE. Další informace týkající se otevřené vědy lze nalézt v sekci Otevřená věda na intranetu Věda a výzkum.

Prezentace ze semináře „Open Science a proč se o ni zajímat“

7. listopadu 2023 proběhl v Klubu knihovny v rámci inovačního týdne seminář k tématu otevřené vědy, který uspořádalo Oddělení podpory studia a výzkumu CIKS ve spolupráci s Oddělením vědy a výzkumu. Prezentaci ze semináře najdete na sharepointu Věda a výzkum VŠE. Kromě představení aktuálního pojetí celkem širokého pojmu otevřené vědy se seminář zaměřil na podmínky […]
Prezentace ze semináře „Open Science a proč se o ni zajímat“