Open/FAIR data

Součástí otevřené vědy již není pouze open access, tedy otevřený přístup k vědeckým publikacím, ale i zpřístupňování dalších vědeckých výstupů, v tomto případě především dat. Ačkoli ideální by bylo hovořit o open datech jako plně otevřeném přístupu k výzkumným datům, s ohledem na dodržování zákonných opatření o ochraně citlivých dat (např. GDPR), etických principů a v neposlední řadě i možností komercionalizace vědeckých výstupů, bylo přistoupeno k redefinici open dat na tzv. FAIR data. I pro FAIR data ovšem platí, že by měla být „as open as possible, as closed as necessary“, tedy tak otevřená, jak je možno a zároveň uzavřena, jen tak jak je třeba.

FAIR data

Zkratka FAIR vyjadřuje 4 základní principy, která by vědeckovýzkumná data měla v rámci zásad otevřené vědy splňovat. Jedná se o :

  • Findebility (dohledatelnost)
  • Accessibility (přístupnost)
  • Interoperability (interoperabilita – standardizovaný popis)
  • Reusability (znovu použitelnost).

Více o jednotlivých principech a popisu FAIR dat se lze dozvědět např. zde. Zkontrolovat si, nakolik jsou Vaše data FAIR si můžete např. pomocí tohoto checklistu.

 

Plán správy dat (Data management plan – DMP)

V souvislosti FAIRifikací výzkumných dat je v rámci veřejných poskytovatelů financí přistupováno k požadavku na vytvoření tzv. plánu správy výzkumných dat (Data Management Plan – DMP). Jedná se o poměrně rozsáhlý dokument, v jehož rámci je třeba popsat a stanovit práci s vědeckými daty (ukládání, otevřenost, popis apod.) během projektu i po jeho skončení tak, aby byly dodržovány všechny 4 FAIR principy. Jde o živý dokument, což namená, že v průběhu projektu na něm dochází k aktualizacím tak, aby průběžně reagoval a popisoval práci s daty. Zpravidla se předkládá s první a následnými průběžnými zprávami o projektu včetně záverečné zprávy. Konkrétní podmínky předkládání DMP lze najít ve výzvách GA ČR i TA ČR.

DMP lze jednoduše napsat v textovém editoru a využít při tom různé DMP šablony/templaty. Jedna z nejvyužívanějších je šablona DMP pro projekty Horizont Evropa, jehož český překlad je dostupný např. zde. S vytvořením však mohou pomoci i různé aplikace či online průvodci. Jedním z nejvyužívanejších je DMP Online, kde lze nalézt i ukázky již zpracovaných DMP v různých projektech. Na VŠE je podporováno zpracování DMP s pomocí softwaru Data Stewardship Wizard. V případě, že byste tento software rádi otestovali a dále využívali pro tvorbu vašich data management plánů, neváhejte nás kontaktovat na oa@vse.cz.