Citační styly na VŠE

Citační styl určuje konkrétní podobu toho, jak mají citace vypadat. Stanovují také pravidla propojení mezi citací v textu a seznamem literatury.

ČSN ISO 690

Styl ČSN ISO 690 se používá při psaní závěrečných i seminárních prací na většině fakult VŠE (FFÚ, FMV, FIS, NF, FM). Na VŠE se ISO 690 používá v tzv. Harvardském stylu či s číselnými odkazy.

Příklady citací Více informací

APA 7

Na Fakultě podnikohospodářské a v řadě odborných časopisů je preferován styl APA 7.

Příklady citací Více informací

Další citační styly

S dalšími citačními styly se setkáte především v situaci, kdy budete chtít vydat odborný článek. Každý vydavatel časopisu definuje, v jakém stylu mají být citace uváděny.

Více informací