Citační styly na VŠE

Citační styl určuje konkrétní podobu toho, jak mají citace vypadat. Stanovují také pravidla propojení mezi citací v textu a seznamem literatury.

APA 7

Citační styl APA 7 je preferovaným citačním stylem na VŠE a lze jej využívat při psaní závěrečných i seminárních prací, též jde o mezinárodně uznávaný citační styl využívaný v řadě odborných časopisů.

Příklady citací Více informací

ČSN ISO 690

Styl ČSN ISO 690 lze využívat při psaní závěrečných i seminárních prací na většině fakult VŠE (FFÚ, FMV, FIS, NF, FM). Na VŠE se ISO 690 používá v tzv. Harvardském stylu či s číselnými odkazy.

Příklady citací Více informací

Další citační styly

S dalšími citačními styly se setkáte především v situaci, kdy budete chtít vydat odborný článek. Každý vydavatel časopisu definuje, v jakém stylu mají být citace uváděny.

Více informací