ČSN ISO 690

Citace se řídí citačním předpisem ČSN ISO 690.

V rámci tohoto citačního předpisu jsou možné tři styly:

Legislativní dokumenty tento předpis specificky neřeší: více viz Citace legislativních dokumentů. Tento dokument řeší především podobu citací v seznamu literatury, citace v textu pouze doporučuje.