Elektronický katalog časopisů EZB

Elektronický katalog časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = EZB), který je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu, umožňuje jednotný a snadný přístup k elektronickým časopisům z databází ACM Digital Library, EBSCO, JSTOR (Arts & Sciences I, II, IV, VII) a ProQuest Central z jednoho místa.

TIP: Z počítačů mimo školu je výhodnější použít vyhledávání s lepším propojením na e-zdroje.

Využijte procházení dle kategorií/originální vyhledávání, nebo jednoduše zadejte název časopisu do následujícího formuláře:

Přístupnost plných textů časopisů

OXX volně dostupné plné texty
XOX plné texty dostupné pouze v rámci VŠE
XXO nepřístupné plné texty
(výjimkou jsou plné texty ze seznamu zahraničních tištěných časopisů z fondu CIKS VŠE)