Publikace mezinárodních organizací

Z titulu depozitní knihovny máme ve fondu velké množství tištěných publikací, vydaných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světovou bankou (WB) a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Statistická data a publikace publikované OECD jsou k dispozici také online v OECD iLibrary.

Většinu publikací lze vyhledat v katalogu zadáním „Rejstřík: autoři (korporace)“ nebo „Hledat slova z údajů o autorech“ v „Poli pro vyhledávání“. Tato volba není ovlivněna jazykem dokumentu, proto vede k vyššímu počtu výsledků než využití rejstříku nakladatelů, kdy by bylo třeba kombinovat jazykové mutace názvů instituce. Stejným způsobem je možné vyhledat také publikace dalších mezinárodních organizací, například Mezinárodní organizace práce, OSN nebo Mezinárodního měnového fondu.

Publikace z volného výběru ve studovnách lze vyhledat podle speciálního štítku na hřbetu knihy, který označuje typ sbírky.