Publikace mezinárodních organizací

Z titulu depozitní knihovny máme ve fondu velké množství tištěných publikací, vydaných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světovou bankou (WB) a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Statistická data a publikace publikované OECD jsou k dispozici také online v OECD iLibrary.

Většinu publikací lze vyhledat v katalogu zadáním názvu nebo zkratky vydávající organizace. Stejným způsobem je možné vyhledat také publikace dalších mezinárodních organizací, například Mezinárodní organizace práce, OSN nebo Mezinárodního měnového fondu.

Publikace z volného výběru ve studovnách lze vyhledat podle speciálního štítku na hřbetu knihy, který označuje typ sbírky.